تبلیغات
بی صدا - چشم
چشم
چشم ایینه دل است........

 ووقتی نگاه کردی ارتباط دو دل برقرار میشود

.وقتی دو دل یکدیگر را نگریستند یکی میشوند

. و((تو)) انگاه به کنار میروی

وقتی کنارت گذاشتند اسیر دل میشوی
اسارت امیختگی وممزوج شدن را درپی دارد

انگاه رها میشوی

 پس اسیر نیستی چون یکی میشوی
 


[ پنجشنبه 9 آذر 1391 ] [ 10:22 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات() ]